AWS CDK

AWS CDK (Cloud Development Kit) és un marc innovador d'infraestructura com a codi d'Amazon Web Services (AWS), que simplifica el subministrament de recursos al núvol. Dissenyat per a empreses que s'aprofundeix en el desenvolupament de software, CDK racionalitza la creació d'infraestructures AWS mitjançant llenguatges de programació coneguts. Permet a les empreses definir i subministrar recursos al núvol de manera eficient, millorant l'automatització i habilitant aplicacions escalables i fiables.

AWS CDK (Cloud Development Kit) és un marc potent dissenyat per facilitar la creació i gestió de la infraestructura d’AWS a través del codi. Orientat a empreses que busquen un subministrament eficient i escalable de recursos al núvol, CDK permet als desenvolupadors definir la infraestructura del núvol mitjançant llenguatges de programació coneguts com TypeScript, Python, Java i C#.

En el seu nucli, CDK permet als desenvolupadors expressar la infraestructura del núvol com a codi, aprofitant els avantatges de pràctiques de desenvolupament de software com el control de versions, la reutilització i la modularitat. Amb CDK, els desenvolupadors poden definir construccions d’alt nivell anomenades “Construccions CDK” que representen els recursos d’AWS i les seves configuracions. Aquestes construccions són components reutilitzables que encapsulen els recursos d’AWS, cosa que facilita el subministrament i la gestió d’arquitectures complexes.

La força d’AWS CDK rau en la seva capa d’abstracció sobre AWS CloudFormation, un servei per subministrar recursos d’AWS mitjançant plantilles. Les construccions de CDK es compilen en plantilles de CloudFormation, la qual cosa permet als desenvolupadors aprofitar el poder d’AWS mentre utilitzen paradigmes de programació familiars i es beneficien de funcions específiques del llenguatge, com ara bucles, condicions i programació orientada a objectes.

AWS CDK simplifica el procés d’aprovisionament de recursos d’AWS proporcionant una abstracció de nivell superior i components reutilitzables. Els desenvolupadors poden definir piles, que representen una col·lecció de recursos d’AWS, i desplegar-les o actualitzar-les fàcilment amb una sola ordre. Això racionalitza el procés de desplegament, millora l’automatització i garanteix la coherència entre els entorns.

A més, la biblioteca completa de construccions de CDK cobreix una àmplia gamma de serveis AWS, permetent als desenvolupadors subministrar recursos per a bases de dades, càlcul, xarxes, seguretat i molt més. Aquesta amplitud de construccions disponibles simplifica la creació d’arquitectures complexes i accelera el desenvolupament d’aplicacions escalables i fiables.

A la pràctica, AWS CDK és molt valuós per a les empreses que adopten pràctiques d’Infraestructura com a codi (IaC). Facilita la creació d’infraestructura reproduïble i mantenible, promovent l’agilitat, la fiabilitat i l’escalabilitat en projectes de desenvolupament de software allotjats a AWS. A més, CDK fomenta la col·laboració entre els equips de desenvolupament, la qual cosa permet compartir i reutilitzar components d’infraestructura a través dels projectes.

Les nostres tecnologies

Desenvolupadors full-stack

Desenvolupem el teu projecte implementant les últimes tecnologies per oferir-te una solució única.

Les nostres credencials

Unimedia més enllà dels números

Solucions personalitzades

CREM UN EQUIP PERFECTAMENT ADAPTAT A LES TEVES NECESSITATS DE DESENVOLUPAMENT

Compartim el teu enfocament de projecte i ens adaptem a les necessitats del teu equip dissenyant un pla a mida.

Els nostres serveis

Innovació, experiència i tecnologia d'avantguarda.

Transformem les teves idees en solucions tecnològiques a mida, oferint una gamma completa de serveis de desenvolupament de software.

Let’s make your vision a reality!

Simply fill out this form to begin your journey towards innovation and efficiency.

Fem realitat la teva visió!

Només has d’omplir aquest formulari per començar el teu viatge cap a la innovació i l’eficiència.