CI/CD

La integració contínua/desplegament continu (CI/CD) és una metodologia de desenvolupament de software que automatitza el procés de lliurament. Dissenyat per a empreses de desenvolupament de software, CI/CD racionalitza el procés permetent integracions de codi freqüents, proves automatitzades i desplegament continu. Permet a les empreses oferir software de manera fiable i eficient, assegurant iteracions més ràpides, una qualitat millorada i un temps de comercialització més ràpid.

La integració contínua/desplegament continu (CI/CD) representa una metodologia de desenvolupament de software centrada en l’automatització i la racionalització del canal de lliurament, des dels canvis de codi fins al desplegament de producció. Orientat a les empreses que busquen pràctiques de lliurament de software eficients, CI/CD incorpora un conjunt de principis i pràctiques que milloren l’agilitat, la qualitat i la velocitat en el cicle de vida del desenvolupament de software.

CI/CD comença amb la integració contínua, on els desenvolupadors sovint fusionen els seus canvis de codi en un repositori compartit. Aquest procés activa procediments de compilació i prova automatitzats per validar els canvis de codi, amb l’objectiu de detectar i rectificar problemes d’integració al principi del cicle de desenvolupament. Les proves automatitzades, incloses les proves unitàries, les proves d’integració i altres tipus de comprovacions, garanteixen la fiabilitat i la correcció de la base de codi.

El desplegament continu, l’última part de CI/CD, automatitza el procés de llançament dels canvis de codi validats. Una vegada que el codi passa per la fase d’integració contínua, el desplegament continu s’encarrega de desplegar automàticament els canvis de codi als entorns de producció o de prova. Aquest desplegament automatitzat redueix la intervenció manual necessària per alliberar software, permetent lliuraments més ràpids i fiables.

L’adopció de pràctiques de CI/CD es veu facilitada per diverses eines i tecnologies que automatitzen diferents etapes del canal de lliurament. Els sistemes de control de versions com Git, juntament amb plataformes CI/CD com Jenkins, GitLab CI/CD o CircleCI, ajuden a automatitzar les compilacions, executar proves i orquestrar desplegaments. Aquestes eines agilitzen el flux de treball de desenvolupament, permetent als desenvolupadors centrar-se més en escriure codi i menys en tasques repetitives.

Les pràctiques de CI/CD beneficien significativament els projectes de desenvolupament de software, ja que milloren l’eficiència del desenvolupament, milloren la qualitat del codi i permeten cicles de lliurament més ràpids. Promouen una cultura de col·laboració entre els equips de desenvolupament, proves i operacions, facilitant la retroalimentació i la iteració contínua. A més, les pràctiques de CI/CD contribueixen a augmentar la fiabilitat i l’estabilitat de les versions de software detectant problemes aviat i garantint processos de desplegament automatitzats i coherents.

En conclusió, aquestes metodologies són fonamentals en el desenvolupament de software modern, ja que permeten a les empreses accelerar el lliurament de software, millorar la qualitat i respondre ràpidament als requisits canviants. L’adopció de pràctiques CI/CD fomenta una cultura d’automatització, col·laboració i millora contínua, que permet a les empreses oferir productes de software d’alta qualitat de manera eficient i fiable.

Les nostres tecnologies

Desenvolupadors full-stack

Desenvolupem el teu projecte implementant les últimes tecnologies per oferir-te una solució única.

Les nostres credencials

Unimedia més enllà dels números

Solucions personalitzades

CREM UN EQUIP PERFECTAMENT ADAPTAT A LES TEVES NECESSITATS DE DESENVOLUPAMENT

Compartim el teu enfocament de projecte i ens adaptem a les necessitats del teu equip dissenyant un pla a mida.

Els nostres serveis

Innovació, experiència i tecnologia d'avantguarda.

Transformem les teves idees en solucions tecnològiques a mida, oferint una gamma completa de serveis de desenvolupament de software.

Let’s make your vision a reality!

Simply fill out this form to begin your journey towards innovation and efficiency.

Fem realitat la teva visió!

Només has d’omplir aquest formulari per començar el teu viatge cap a la innovació i l’eficiència.