Terraform

Terraform és una eina d'infraestructura com a codi (IaC) que simplifica el subministrament i la gestió dels recursos al núvol. Dissenyat a mida per a empreses de desenvolupament de software, Terraform agilitza la creació i configuració d'infraestructura mitjançant codi declaratiu. Permet a les empreses automatitzar el desplegament de recursos entre diversos proveïdors de núvol, millorant l'escalabilitat, la fiabilitat i la coherència en la gestió d'arquitectures complexes.

Terraform es presenta com una eina de subministrament d’infraestructura robusta, que permet a les empreses dedicades al desenvolupament de software gestionar els recursos del núvol de manera eficient mitjançant el codi. Orientat a les empreses que busquen una gestió de la infraestructura racionalitzada i escalable, Terraform segueix un enfocament declaratiu, que permet als desenvolupadors definir i automatitzar la creació, modificació i versions d’infraestructura mitjançant HashiCorp Configuration Language (HCL) o JSON.

En el seu nucli, Terraform funciona definint la infraestructura com a codi, on les configuracions s’escriuen en el llenguatge específic del domini (DSL) de Terraform. Els usuaris defineixen els recursos, les seves configuracions, dependències i relacions en codi dins dels fitxers de configuració de Terraform. Aquests fitxers, anomenats “Configuracions de Terraform”, descriuen l’estat desitjat de la infraestructura.

La fortalesa clau de Terraform rau en la seva capacitat de treballar amb múltiples proveïdors i serveis al núvol, proporcionant un flux de treball unificat per gestionar recursos a diferents plataformes. Admet els principals proveïdors de núvol com AWS, Azure, Google Cloud Platform i més, permetent a les empreses gestionar diverses infraestructures des d’una única configuració.

L’enfocament modular de la plataforma permet la creació de mòduls reutilitzables, que encapsulen components d’infraestructura. Els mòduls promouen la coherència i les millors pràctiques entre els projectes, facilitant la reutilització de configuracions d’infraestructura i reduint la duplicació d’esforços.

La funcionalitat del pla d’execució de Terraform analitza els canvis d’infraestructura configurats abans d’aplicar-los, permetent als usuaris previsualitzar les modificacions i els impactes potencials abans del desplegament. Això garanteix un procés de desplegament segur i controlat, reduint el risc d’errors en els entorns de producció.

A més, la gestió de l’estat de Terraform permet fer un seguiment de l’estat actual dels recursos de la infraestructura. Aquest estat permet a Terraform entendre les diferències entre l’estat desitjat descrit a la configuració i l’estat actual dels recursos desplegats, facilitant actualitzacions i canvis eficients.

A la pràctica, Terraform és una eina valuosa per a les empreses que adopten pràctiques d’Infraestructura com a Codi (IaC). Agilitza l’aprovisionament i la gestió de la infraestructura, promou la col·laboració entre els equips de desenvolupament i facilita la creació d’arquitectures escalables i coherents en entorns multinúvol o híbrids. A més, la naturalesa de codi obert de Terraform i el suport vibrant de la comunitat contribueixen a la seva adopció generalitzada i a la seva contínua evolució.

Les nostres tecnologies

Desenvolupadors full-stack

Desenvolupem el teu projecte implementant les últimes tecnologies per oferir-te una solució única.

Les nostres credencials

Unimedia més enllà dels números

Solucions personalitzades

CREM UN EQUIP PERFECTAMENT ADAPTAT A LES TEVES NECESSITATS DE DESENVOLUPAMENT

Compartim el teu enfocament de projecte i ens adaptem a les necessitats del teu equip dissenyant un pla a mida.

Els nostres serveis

Innovació, experiència i tecnologia d'avantguarda.

Transformem les teves idees en solucions tecnològiques a mida, oferint una gamma completa de serveis de desenvolupament de software.

Let’s make your vision a reality!

Simply fill out this form to begin your journey towards innovation and efficiency.

Fem realitat la teva visió!

Només has d’omplir aquest formulari per començar el teu viatge cap a la innovació i l’eficiència.