(imatge generada amb IA Stable Difussion)

Actualment, tots ens movem en un escenari cada vegada més connectat i digitalitzat. A les nostres cases, als nostres treballs, a les escoles dels nostres infants, als hospitals… Fins i tot quan anem d’excursió a la muntanya, continuem utilitzant aplicacions que ens guien i ajuden a arribar al nostre destí.

Els atacs cibernètics i les vbretxes de seguretat poden tenir conseqüències devastadores tant per als usuaris individuals com per a empreses o organismes oficials.

A més, cada software que desenvolupem ha de garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades que conté.

Per això, per a nosaltres és vital garantir la seguretat en cada projecte de desenvolupament de software que realitzem. En aquest article, us expliquem les principals pràctiques i estratègies que seguim per garantir la seguretat dels nostres desenvolupaments de software.

Disseny segur des del principi:

Per a nosaltres és primordial incorporar la seguretat des de les etapes inicials del cicle de vida del desenvolupament de software. Per a això, dissenyem arquitectures sòlides i treballem sempre amb tecnologies segures.

Al mateix temps, ens anticipem al problema, identificant i evitant possibles vulnerabilitats abans que puguin convertir-se en problemes reals.

Realitzar proves exhaustives de seguretat:

Les proves de seguretat són vitals per identificar possibles debilitats en el software.

És imprescindible treballar de manera exhaustiva realitzant proves de penetració i anàlisi estàtic de codi. Aquestes proves ens ajuden a identificar i corregir possibles vulnerabilitats abans del llançament del software. D’aquesta manera, podem garantir que el software és resistent als atacs i amenaces potencials.

Actualitzacions i correccions de seguretat:

Les actualitzacions de software sovint inclouen correccions de seguretat que solucionen vulnerabilitats i atacs coneguts. Mantenir el software actualitzat és essencial per protegir-lo contra possibles amenaces i garantir sempre un entorn segur.

Gestió d’identitat i accés:

En tot projecte de desenvolupament de software és fonamental implementar un accés altament segur. Per això, establim contrasenyes molt sòlides, autenticació de dos factors i controls d’accés basats en rols i permisos. Amb aquesta implementació, protegim les dades i la privacitat dels nostres clients ja que només els usuaris autoritzats podran accedir al software. I, a més, els que hi accedeixin ho faran amb la màxima seguretat.

Codificació segura:

Aquest punt és fonamental per protegir el software de possibles atacs cibernètics.

Implica seguir sempre bones pràctiques: assegurar-se que la informació que els usuaris proporcionen sigui vàlida, evitar que s’insereixin codis maliciosos i protegir les contrasenyes de forma adequada.

En implementar la codificació segura, es minimitza el risc de que pirates informàtics puguin aprofitar vulnerabilitats per accedir a informació sensible o perjudicar el funcionament del software. És com construir una sòlida barrera de protecció al voltant de les dades.

Protecció de dades:

En cada projecte treballem sent molt conscients de la necessitat absoluta de protegir les dades sensibles i la privadesa dels nostres clients. Per això implementem tècniques de xifrat, protegim les dades en repòs i en trànsit, i complim amb les regulacions de privacitat (tant les regulacions a nivell de la UE, GDPR, com les legislacions en vigor del país on s’utilitzarà el software). Treballant d’aquesta manera, sempre podem garantir la seguretat i la confiança en el nostre software.

Formació i consciència:

I finalment, però no menys important, la seguretat és responsabilitat de tots els involucrats en el desenvolupament de software D’una banda, sempre mantenim una bona formació dels nostres equips de desenvolupadors de software en seguretat. I, d’altra banda, ens preocupa conscienciar els nostres clients sobre les pràctiques correctes de seguretat que com a usuaris han de seguir.

A Unimedia som molt rigorosos i curosos amb la seguretat en cadascun dels nostres projectes. Tots els nostres desenvolupadors de software sempre construeixen entorns segurs per als usuaris i per a la integritat de les dades. Treballant d’aquesta manera, aconseguim reforçar la confiança i fidelitat dels nostres clients ja que els evitem preocupants i costosos incidents de seguretat.

Si pensem en el conte de “Els 3 porquets”, la nostra feina és construir una casa de maons, segura i forta, mai farem cabanes de palla.

Si vols saber més, contacta’ns: Unimedia Technology